Osvědčení o absolvování školení a odborné způsobilosti k provádění montáží AMF podhledů.