Osvědčení o absolvování školení a odborné způsobilosti k provádění požárních konstrukcí systémem PROMAT číslo 051013 - 5836.