Osvědčení o absolvování školení a odborné způsobilosti k provádění samonivelačních litých podlah Profi Am Bau.