Osvědčení o absolvování školení a odborné způsobilosti k provádění montáží komínů Schiedel
číslo 100087.